נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

השוק הפנסיוני מלא במסלולים שונים ומגוונים. כל שכיר רשאי לבחור את המסלול המתאים לו מבין המסלולים המוצעים בהתאם להעדפותיו. לכל אחד מן המסלולים הפנסיוניים יתרונות משלו וכל אחד מהשכירים בוחר לו את המסלול המועדף עליו. לא פעם משלבים בין כמה מן המסלולים הפנסיוניים בכדי לנצל את יתרונותיהם.

קופת גמל או קרן השתלמות – הבדלים ויתרונות

קופת גמל וקרן השתלמות הינם שתי סוגי מסלולי חסכון פנסיוני שמטרתם היא לדאוג למפריש בהגיעו לגיל הפנסיה. קופת גמל הינה תחליף לקרן הפנסיה הרגילה. קופת גמל מאפשרת לבחור במסלולי השקעה רווחיים שיכולים להגדיל את הסכום המופקד בקופה לסכום גבוה בהרבה. קרן השתלמות הינה מכשיר לחסכון פנסיוני עם אפשרות משיכה מוקדמת. דהיינו, לאחר שש שנים מפתיחת הקופה, הקופה הופכת להיות נזילה ומשיכת הכספים מתוכה פטורה ממס. ההפקדות לקרן השתלמות מוגבלות לשמונה עשר אלף שח בשנה, בעוד שההפקדות לקופת גמל מוגבלות לשבעים ואחד אלף שח בשנה, ה שנותן יתרון משמעותי לקופת הגמל על קרן ההשתלמות במובן הזה. לעיתים משלבים בין שני המסלולים ופותחים קופת גמל וקרן השתלמות בו זמנית. פתיחת קופת גמל וקרן השתלמות בו זמנית מאפשרת הגדלת הפקדות שנתיות מצטברות מחד, עם היכולת לשמור על יתרונות הנזילות של קרן ההשתלמות לאחר שש שנים והפטור המוחלט ממס מאידך. 

ביטוח מנהלים או קופת גמל

ביטוח מנהלים או קופת גמל? מדובר בשני מוצרים פנסיוניים שמבנה ההפקדות וניהולן שונה. קופת גמל בנויה מהפקדות משותפות של המעסיק והעובד, בעוד שביטוח מנהלים מורכב מביטוח חיים עם מרכיב חסכון פנסיוני הבא לידי ביטוי ביציאת העובד לפנסיה. בביטוח מנהלים, מרכיב ביטוח החיים מופרש מהעובד בלבד. 

קופת גמל או קרן פנסיה

קופת גמל או קרן פנסיה? ישנו הבדל מהותי מאוד בין קופת גמל לקרן פנסיה, קופת גמל הינו כשיר עם מרכיב חסכון בלבד, בעוד שקרן פנסיה מקיפה מכילה גם מרכיב ביטוחי, הן במקרה מוות והן במקרה של אובדן כושר עבודה במהלך תקופת העבודה. עם השנים, פותח מכשיר חיסכון נוסף הנקרא קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה הינה נזילה באופן תמידי, כאשר המס היחיד המוטל על מושך הכסף הינו מס רווחי הון בלבד. קופת גמל להשקעה יכולה להיות מסלול משלים מעולה לקרן השתלמות ואף לקרן פנסיה בסכומים גבוהים

מידע נוסף לעיונכם: