נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

רובן המכריע של התאונות קורות בבית. על אף העובדה הזו, אזרחים רבים בישראל אינם מחזיקים בפתרון ביטוחי שיספק להם כיסוי אל מול תרחיש כזה. בעוד שרובנו מכוסים עבור תאונות דרכים או תאונות עבודה, תחום התאונות האישיות לרוב נשאר כפרצה בגדר ניהול הסיכונים שלנו. כדי להבטיח שגם אל מול אירוע מצער כמו החלקה, נפילה, כוויה או התחשמלות בסביבת הבית, יהיה לנו מענה שיסייע לנו לשמור את הרגליים על הקרקע, מומלץ להסתייע בביטוח תאונות אישיות.

מהו ביטוח תאונות אישיות?

הביטוח מעניק פיצוי חד פעמי במקרה של פגיעה מתאונה. מדובר בכיסוי חיוני במקרה של אובדן כושר עבודה זמני או נכות צמיתה ואפילו במקרה של פטירה, חלילה, כתוצאה מהתאונה. סכום הכיסוי משתנה בכפוף להשלכות התאונה ואופי הכיסוי הנדרש. כך, לך ולמשפחתך יש מענה אמין גם אל מול האירועים הבלתי צפויים ביותר.

מה יוגדר כתאונה אישית תחת הביטוח?

פוליסות שונות עשויות להגדיר תאונה תחת קריטריונים שונים בתכלית. עם זאת, העיקרון המשותף לכולם יהיה הגדרת התאונה כחבלה גופנית שנגרמה כתוצאה מכוח פיזי באירוע בלתי צפוי, ישיר וחד פעמי. כמו כן, על מנת לקבל כיסוי, יהיה עליך להוכיח באופן שאינו משתמע לשני פנים שהפגיעה נגרמה באופן ישיר ובלעדי מהתאונה שאירעה.

אם כן, ביטוח תאונות אישיות לא יכסה בגין פגיעה נפשית ואינו מכסה פגיעות מתמשכות כמו מחלות תעסוקתיות, למשל. מדובר בכיסוי שנועד אך ורק לפגיעות שנגרמו באופן ישיר מאירוע חד פעמי.

אז מה מכסה ביטוח תאונות אישיות?

לביטוח מספר רכיבים עיקריים:

  • כיסוי במקרה של נכות – ככל שהתאונה גרמה לנכות צמיתה, יינתן סכום חד פעמי בהתאם לאחוזי הנכות.
  • כיסוי טיפול בכוויות – תאונות שגרמו לכוויות יזכו את המבוטח בפיצוי בהתאם לחומרת הכוויה ואחוז השטח של הכוויה על הגוף.
  • שירותי סיעוד – תאונה שהותירה את המבוטח סיעודי, תזכה אותו בקצבה תקופתית או בסכום חד פעמי שיכסה את כלל הצרכים הסיעודיים. חשוב לעיין בקפדנות בתנאי הפוליסה ולוודא כי מדובר בכיסוי שיאפשר לקבל את המענה הסיעודי השלם במקרה של פגיעה.
  • אובדן כושר עבודה – סכום חד פעמי שיכסה את ההכנסות האבודות שהפסדנו בתקופה בה לא יכולנו לעבוד.
  • הוצאות אשפוזים – הפוליסה תכסה כל יום בו אושפז המבוטח. בפוליסות נוספות, עשויה להיות תקופת המתנה של יום או יומיים בגינם לא יחושב הכיסוי.

מידע נוסף לעיונכם: