נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

ביטוח חיים וביטוח מחלות קשות נחשבים לשניים מהביטוחים החושבים והנחוצים ביותר מבין הביטוחים. ביטוחים אלה נועדו להבטיח הן למבוטח עצמו והן למוטביו כי הם יוכלו לצלוח תקופה מאתגרת של מחלה או אובדן בצורה כלכלית יציבה. בעת גילוי מחלה קשה, כמו גם בעת פטירה ממחלה או פטירה פתאומית, נוסף לכל סוגי ההתמודדות המנטליים הכרוכים באירוע, ישנו גם ההיבט הכלכלי המקשה מאוד על תפקוד תקין. תפקידם של ביטוח חיים ומחלות קשות הינו לוודא כי המבוטח ומוטביו יקבלו את הסיוע הכלכלי על מנת להתמודד עם תקופה זו בצורה המיטבית ביותר.

ביטוח חיים מחלות קשות – מה הם כוללים:

ביטוח חיים ומחלות קשות נחשבים שניהם לביטוחים הכוללים בתוכם פיצוי בעת התרחשות המקרה הביטוחי. כאשר מדובר בביטוח חיים, מוטבי המבוטח יקבלו את סכום הביטוח עליו הוא היה מבוטח כאשר המבוטח נפטר, וכאשר מדובר בביטוח מחלות קשות, המבוטח זכאי לקבל פיצוי בהתאם לסכום הביטוח עליו הוא מבוטח בעת גילוי מחלה קשה המוגדרת בתנאי הביטוח של חברת הביטוח. ניתן לרכוש חבילות ביטוחי חיים ומחלות קשות בסכומים שונים ובהתאם לסכום הביטוח תקבע הפרמיה החודשית, כמו גם בהתחשבות בגיל המבוטח ומצבו הבריאותי הנוכחי. חלק מביטוחי החיים מוגבלים בתוקפם עד גיל 70, בעוד שישנם ביטוחי חיים שאינם מוגבלים והכיסוי בתוקף למשך כל חיי המבוטח. ככלל ניתן לומר ביטוח חיים בגיל 70 פחות משתלם בשל עליותיו הגבוהות מחד ובשל כך שעל פי רוב בגילאים אלו, ילדיו של המבוטח כבר מבוגרים ומתנהלים בצורה עצמאית מבחינה כלכלית וכבר אינם תלויים בכספי הוריהם. 

ביטוח חיים דרך העבודה:

ישנם ביטוחי חיים הנעשים במסגרת קולקטיב, דהיינו ביטוחי חיים הנעשים דרך מקום העבודה. כיסויים אלה תקפים על פי רוב כל זמן שהמבוטח עדיין עובד באותו מקום עבודה, ומשכך ניתן לומר כי בהגיע המבוטח לגיל הפנסיה, הביטוח יפקע ולא יהיה עוד בתוקף.  ביטוח חיים דרך העבודה נחשב לפתרון מעולה לעובדים בתקופת עבודתם. 

ביטוח חיים דירה:

בעת רכישת דירה ולקיחת משכנתא, אחד התנאים לקבלת המשכנתא הינו בעשיית ביטוח חיים למשכנתא. ביטוח זה נותן לבנק את הביטחון כי בעת מוות של המבוטח תוך כדי תקופת תשלום המשכנתא הוא יקבל את המשך התשלומים דרך חברת הביטוח בה נעשה ביטוח החיים לדירה.  

מידע נוסף לעיונכם: