נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

לאחר שנים בהן חל כאוס אדיר בין הפוליסות השונות ומבוטחים התקשו לבצע סקר שוק ראוי, רפורמה מקיפה של משרד האוצר עשתה סדר ובנתה מערך של פוליסות אחידות. כיום, קל מאי פעם למצוא פתרון ביטוחי מקיף וראוי ולחפש אחר החברה שתספק לך אותו בתנאי המשתלמים ביותר. גם בביטוח אובדן כושר עבודה מובטחת לך פוליסה אחידה. מדובר באחד מהביטוחים החשובים ביותר שמספק תמיכה חשובה במצב קצה קריטי.

ככל שיכולת הפרנסה שלך נפגעה, עקב מחלה, תאונה או כל אירוע בלתי צפוי אחר, יהיה באפשרותך לקבל הבטחת הכנסה חיונית שתשמור על רמת החיים שלך ושל משפחתך אל מול כל האתגרים. כאן, נלמד מה מעניק ביטוח אובדן כושר עבודה ומדוע חשוב לרכוש אותו.

אז מה בדיוק מכסה ביטוח אובדן כושר עבודה?

הפוליסה האחידה הבסיסית, כפי שהגדיר משרד האוצר, יכלול כיסוי למצבים של פגיעה זמנית או קבועה ביכולת ההשתכרות של אדם, ככל שמדובר באובדן כושר עבודה של 75% לכל הפחות. הכיסוי הביטוחי הוא במתכונת תגמול חודשי המהווה 75% לפחות מההכנסה הממוצעת של המבוטח מעשרת החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי. תגמולי הביטוח יינתנו לכל אורך תקופת אובדן כושר העבודה ועשויים להינתן גם לצמיתות. במקרה של תביעת ביטוח וזכאות לתגמולים, ישוחרר המבוטח מתשלום פרמיות מבלי לאבד את הזכויות העומדות לרשותו בפוליסה.

בנוסף, הכיסוי הביטוחי במהלך תקופת אובדן כושר עבודה יכלול הפקדות לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים על מנת לשמר רצף ביטוחי ולמנוע פגיעה בחיסכון הפנסיוני. גובה ההפקדות ייקבע על פי הסכום שהוגדר במסגרת הפוליסה. לכן, חשוב שנברר מראש בדיוק למה אנו זכאים עבור תשלום הפרמיה שנוכל לעמוד בו.

מהי תקופת האכשרה לביטוח אובדן כושר עבודה?

תקופת האכשרה עומדת על 90 יום. בנוסף, בפוליסות מסוימות תהיה תקופת המתנה של 90 יום מהאירוע הביטוחי עד לקבלת התגמולים, למעט תחת החרגות רפואיות ייחודיות.

האם הכנסה נוספת תפגע בתגמולים?

כל הכנסה נוספת שאינה נובעת מעיסוק, כמו קצבאות ופיצויים, למשל, לא יפגעו בזכאות לתגמולי הביטוח. עם זאת, הסכום יקוזז מהתגמול החודשי. עם זאת, הכנסות פסיביות כמו דמי שכירות או תשואות מהשקעות הון, לא יקוזזו מתגמולי הביטוח.

מידע נוסף לעיונכם: